Jiří Stivín – Pocta baroku

KDE?

Location

Český Brod, Sokolovna
Tyršova 314, 282 01 Český Brod

KDY?

Date

27. 02. 2022

Time

19:00
O KONCERTU

JIŘÍ STIVÍN (flétny)

Jiří Stivín se zabývá interpretací předklasické hudby na zobcovou flétnu od r. 1975. Studoval nejdříve kameru na pražské FAMU, po absolutoriu se ale začal věnovat výhradně hudbě. Studoval na Royal Academy of Music v Londýně a skladbu na AMU v Praze. Hře na flétnu se učil u Milana Munclingera (Ars Rediviva) a Jiřího Válka (Česká filhramonie). Stivín interpretuje hudbě středověku, renesance i baroka. Nahrál většinu koncertů pro zobcovou flétnu (4 CD Vivaldi, Telemann). Ovládá všechny druhy příčných i zobcových fléten. Jako solista spolupracuje s renomovanými hudebních tělesy (Virtuosi di Praga, Pražskými symfoniky, Slovenským komorních orchestrem, Pražskými madrigalisty, Due Boemi, Sukovým komorním orchestrem, Talichovým kvartetem aj.), řídí vlastní soubory Collegium Quodlibet, vystupuje v solových recitálech s cembalem, varhanami, kytarou nebo hraje úplně sám s magnetofonem. Více jak deset let měl s Pražským symfonickým orchestrem ROK cyklus koncertů pod názvem „Flétny všeho druhu“. Jiří Stivín je autorem mnoha skladeb pro různé formace, scénické a filmové hudby. Je aktivní jako pedagog a lektor na pražské konzervatoři i při mnoha dalších projektech včetně výchovných koncertů pro děti.

VÁCLAV UHLÍŘ (cembalo)

Václav Uhlíř patří mezi významné interprety a znalce varhan v Čechách. Vystudoval Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Reinbergera a Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti a spolupracuje s různými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný disk s názvem Česká varhanní tvorba. Věnuje se také pedagogické práci na pardubické konzervatoři, kde kromě hlavního oboru vyučuje improvizaci a organologii. Externě působil na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční stránku varhan a po ukončení studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl v roce 2008 vyznamenán papežem Benediktem XVI.

Program:
J. Ch. Pepusch (1667 – 1752): Sonata d moll pro flautino a virginal (Allegro, Largo, Allegro)
J. B. Loeillet (1688 – ?): Sonata a moll pro zobcovou flétnu a virginal (Adagio, Allegro, Adagio, Giga)
J. Stivín (*1942): Improvizace na téma J.S. Bacha
J. K. Kuchař (1751 – 1829): Partita C dur
C. Ph. E. Bach (1714 – 1788): Sonata g moll pro flétnu a virginal (Allegro, Adagio, Allegro)
J. Stivín (*1942): Proměny času
V. Uhlíř (*1954): Improvizace na duchovní píseň
A. Vivaldi (1678 – 1741): Koncert C dur pro flautino a virginal (Allegro, Largo, Allegro molto)


SDÍLET KONCERT
DALŠÍ KONCERTY