O CYKLU KLASIKA VIVA

Koncertní cyklus Klasika Viva v Šumperku, Jeseníku a Českém Brodě nabízí již 20 let pravidelné koncerty klasické vážné hudby v místech, kde tato aktivita chybí. Dramaturgie večerů se vyrovnává projektům největších hudebních center v zemi a nabízí mimořádné umělecké zážitky v regionech. Na koncertech vystupují renomovaní čeští i zahraniční umělci, ale také začínající mladí umělci. Nevyhýbáme se ani žánrovým odbočkám, či multižánrovým projektům. Vstřícnou cenovou politikou zachováváme dostupnost vstupenek všem věkovým kategoriím obyvatelstva.