O CYKLU KLASIKA VIVA

Původní název začínajícího hudebního projektu zněl „Hudba na radnici“, neboť prvních šest koncertů se odehrálo právě v prostorách obřadní síně šumperské radnice. V následujících letech projekt ještě dvakrát změnil jméno. Název „Hudba na radnici“ se po roce změnil na „Šumperská klasika“. Ta organizovala koncerty nejen na radnici, ale také na dalších místech v Šumperku, jako byla výstavní síň muzea nebo divadlo. 

V roce 2004 došlo k poslední změně názvu cyklu, koncerty se již napříště měly jmenovat „Klasika Viva“. V té době se také uvažovalo o možném rozšíření cyklu mimo Šumperk a od roku 2008 se koncerty konají pravidelně také v Jeseníku.

Cyklus dále expandoval také do Českého Brodu a dnes již tak 20 let nabízí pravidelné koncerty klasické vážné hudby v místech, kde tato aktivita chybí. Dramaturgie večerů se vyrovnává projektům největších hudebních center v zemi a nabízí mimořádné umělecké zážitky v regionech. Na koncertech vystupují renomovaní čeští i zahraniční umělci, ale také začínající mladí umělci. Nevyhýbáme se ani žánrovým odbočkám, či multižánrovým projektům. Vstřícnou cenovou politikou zachováváme dostupnost vstupenek všem věkovým kategoriím obyvatelstva.

Význam cyklu Klasika Viva a dlouhodobou kooperaci na kulturním dění města ocenilo také město Šumperk. Zakladatel a organizátor cyklu Roman Janků získal za rok 2015 Cenu města v kategorii Kultura a za rok 2018 byl nominován v anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.